Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000168
§ 9

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 6, toimipisteen toiminta-ajan muutos 22.4.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti muuttaa toimipisteen toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
päiväkoti Tammisalo
22.4.2022 klo 6.15 - 16.00
henkilöstön ylityö ja vuoronvaihtokielto

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 22.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 56252

janica.koski@hel.fi

Decisionmaker

Ritva Lavinto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6