Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000168
§ 6

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 6, toimipisteen toiminta-ajanmuutos 28.3.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti muuttaa toimipisteen toiminta-aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aika
Peruste
Pk Puuskakulma
6.15 - 15.00
Henkilöstövaje

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa
viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää
oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden
sulkemisesta kokonaan tai osittain. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 29.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Hänninen, hallintoassistentti, puhelin: 09 31044364

satu.hanninen@hel.fi

Decisionmaker

Ritva Lavinto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6