Aukioloajat, varhaiskasvatus- ja esiopetusalue 6, kaakkoinen suurpiiri, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuonna 2022

HEL 2022-000168
§ 10

Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 6, toimipisteen toiminta-ajanmuutos 26.4.2022

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6 päätti muuttaa toimipisteen toiminta-
aikaa seuraavasti:

Toimipiste
Muutettu toiminta-aikaPeruste
Pk Porolahti
26.4.2022 klo 6.15-17.00
henkilöstön ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja päätti 17.12.2020 § 118 siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille siten, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa osalta enintään viisi päivää kestävästä toimipisteiden sulkemisesta kokonaan tai osittain ja enintään viikon kestävästä, kestoltaan korkeintaan kahden tunnin pituisesta poikkeuksesta aukioloajoissa. Varhaiskasvatusjohtaja päättää kuitenkin useampaa kuin yhtä aluetta koskevasta samanaikaisesta koulujen loma-aikaan tapahtuvasta toimintayksiköiden sulkemisesta.

This decision was published on 26.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tia Willström, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 35262

tia.willstrom@hel.fi

Decisionmaker

Ritva Lavinto
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6