Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 148 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Chydeniuksen ja Sami Säynevirran sekä varatarkastajiksi Sini Korpisen ja Pia Kopran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Ted Apterin sijasta Jussi Chydeniuksen ja varatarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta Sini Korpisen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ted Apterin ja Sami Säynevirran sekä varatarkastajiksi Jussi Chydeniuksen ja Pia Kopran.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

apulaispormestari
Johanna Laisaari