Vammaisneuvosto

Tällä sivulla

Helsingin vammaisneuvosto haluaa lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten:

 • hyvinvointiin ja terveyteen
 • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
 • elinympäristöön ja asumiseen
 • liikkumiseen ja palveluihin.

Vammaisneuvosto on yhteistyö- ja vaikuttamistoimielin. Jäsenet ovat seuraavista ryhmistä:

 • Helsingin pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten edustajia ja
 • Helsingin kaupungin poliittisten valtuustoryhmien edustajia.
 • Lisäksi kaupungin eri toimialojen asiantuntijoita.

Vammaisneuvosto vaikuttaa Helsingin kaupungin poliittisiin päättäjiin ja asioiden valmistelijoihin:

 • Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään vaikuttavien päätösten valmisteluun
 • Seuraa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten palvelujen toteutumista.

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvoston toimikauden 2023-2025 asettamispäätös (kaupunginhallitus 21.8.2023). 

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:

 • tuo esiin vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla,
 • seuraa, että kaupunki huolehtii palveluiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille,
 • edistää palveluja ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa viestintää sekä
 • edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kanssa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

 

Vammaisneuvoston jäsenet kaudella 2023-2025

Jäsen Varajäsen

Helsingin kuuloyhdistys ry

Taru Reinikainen

taru.reinikainen(a)kuuloliitto.fi

Martin Aro, Helsingin Kuurojen Yhdistys ry

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Senni Hirvonen

senni.hirvonen93(a)gmail.com

Juhani Kaasinen

Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Markku Poikela

markku(a)poikela.fi

Viktoria Welling

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

Ari Österberg

ari.osterberg(a)gmail.com

Jan Huopainen 

Kehitysvammatuki 57 ry

Sari Sepponen

varapuheenjohtaja, sari.h.sepponen(a)gmail.com

Johanna Vuori-Karvia, PAUT ry

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry

Sirpa Halmela

sirpa.halmela(a)elisanet.fi

Eeva Palmroos

Helsingin Reumayhdistys ry

Mikko Remes

Anna-Kaarina Kairamo

Helsingin Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Päivi Seila

seilapivi(a)gmail.com

Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamo

Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö sr

Peppi Santaniemi

peppi.santaniemi(a)vamlas.fi

Ilari Kousa

Kynnys ry

Susanna Haapala

susanna(a)assistentti.info

Matti Koikkalainen 
Pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten nimeämät edustajajäsenet
Jäsen Varajäsen

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka, 

vasemmisto 

sirpa.puhakka(a)pp2.inet.fi , puh: 045 7731 3000

Orjo Pättiniemi

Kristiina Karhos

vihreät

kristiina.karhos(a)gmail.com

Vesa Virri

Jari Mönkkönen

kokoomus

jari.monkkonen(a)gmail.com

Jaana Argillander

Eva-Maria Asukas

SDP

evamaria.asukas(a)gmail.com

Mika Taberman

Marko Joensuu

perussuomalaiset

marko.joensuu65(a)gmail.com

Riikka Virta
Kaupungin luottamushenkilöjäsenet
Edustaja Varaedustaja

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

kehittämisasiantuntija 

Tiina Larva

tiina.larva(a)hel.fi, 09 3108 5918

 

suunnittelija Sini Perho 

Kaupunkiympäristön toimiala

esteettömyysasiamies 

Pirjo Tujula

pirjo.tujula(a)hel.fi, puh: 09 3103 8410

yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula

Sosiaali- ja terveystoimiala

vammaisten sosiaalityön päällikkö 

Tove Nygård-Alanne / Janne Pitkänen

tove.nygard-alanne(a)hel.fi / janne.pitkanen(a)hel.fi, 
09 3107 0662 / 09 3108 9545

erityissuunnittelija Pirkko Excell

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

oppimisen tuen yksikön päällikkö 

Maria Tauriainen

maria.tauriainen(a)hel.fi, puh: 040 7022393

pedagoginen asiantuntija Mari Silvennoinen

Kaupunginkanslia

erityissuunnittelija 

Mauno Rönkkö

mauno.ronkko(a)hel.fi, puh. 09 3103 6279

 

johtava asiantuntija (kaupunkitieto) Tommi Sulander

Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon nimeämät pysyvät asiantuntijat

 

Vammaisneuvoston kokoukset

Vammaisneuvoston kevään 2024 kokoukset pidetään  30.1., 20.2., 19.3., 16.4., 21.5. ja 11.6. klo 13.30-16.00. 

Vammaisneuvoston kokousten muistiot vuodesta 2021 alkaen löydät alta. 

Valitse vuosi
Näytä lisää

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot vuodesta 2021 alkaen löydät alta.

Valitse vuosi
Näytä lisää
07.11.2023
Vammaisneuvoston esitys julkisen liikenteen alennusten huomioinnista kuljetuspalvelujen omavastuissa (PDF)
07.11.2023
Vammaisneuvoston esitys osallistumisoikeuden laajentamisesta (PDF)
30.10.2023
Vammaisneuvoston kommentit terassiohjeeseen (PDF)
30.10.2023
Vammaisneuvoston lausunto liikuntapalveluiden visiotyöhön (PDF)
10.10.2023
Vammaisneuvoston kirje Länsisataman saattoliikenteen parantamisesta 10.10. (PDF)
05.09.2023
Vammaisneuvoston lausunto valtuutettu Rantasen talousarvioaloitteeseen vammaisten tilapäishoidon lisäämisestä 5.9. (PDF)
21.08.2023
Vammaisneuvoston kannanotto: Vammaispalveluista ei saa leikata – vammaisilla on oikeus yhdenvertaiseen elämään 21.8. (PDF)
13.06.2023
Vammaisneuvoston kannanotto tarkastuskertomuksen 2022 omaishoidon jaksamista tukevista palveluista 13.6. (PDF)
13.06.2023
Vammaisneuvoston lausunto vammaisjärjestöjen osallistamisesta sähköpotkulautojen käytön suunnitteluun 13.6. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto erityisuimakortin myöntämiskriteereistä 25.4. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamies selvitys 2022 25.4. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto sosiaaliturvakomitean välimietintö 25.4. (PDF)
21.03.2023
Vammaisneuvosto lausunto vammaisten lasten työssäkäyvien omaishoitajien viikkolevon järjestämisestä 21.3. (PDF)
21.03.2023
Vammaisneuvoston lausunto ääniohjauksen lisäämisestä liikennevaloihin 21.3. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvosto kannanotto erityisuimakortin myöntämisperusteista 30.1. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvosto lausunto Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen pysäköintijärjestelyistä 30.1. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvoston lausunto apuvälineeiden palautusta koskevasta valtuustoaloitteesta 30.1. (PDF)