Hyppää pääsisältöön

Vammaisneuvosto

Tällä sivulla

Helsingin vammaisneuvosto haluaa lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten:

 • hyvinvointiin ja terveyteen
 • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
 • elinympäristöön ja asumiseen
 • liikkumiseen ja palveluihin.

Vammaisneuvosto on yhteistyö- ja vaikuttamistoimielin. Jäsenet ovat seuraavista ryhmistä:

 • Helsingin pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten edustajia ja
 • Helsingin kaupungin poliittisten valtuustoryhmien edustajia.
 • Lisäksi kaupungin eri toimialojen asiantuntijoita.

Vammaisneuvosto vaikuttaa Helsingin kaupungin poliittisiin päättäjiin ja asioiden valmistelijoihin:

 • Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään vaikuttavien päätösten valmisteluun
 • Seuraa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten palvelujen toteutumista.

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvoston toimikauden 2023-2025 asettamispäätös (kaupunginhallitus 21.8.2023). 

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:

 • tuo esiin vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla,
 • seuraa, että kaupunki huolehtii palveluiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille,
 • edistää palveluja ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa viestintää sekä
 • edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kanssa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

 

Vammaisneuvoston jäsenet kaudella 2023-2025

Pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten nimeämät edustajajäsenet
Jäsen Varajäsen
Helsingin kuuloyhdistys ry
Taru Reinikainen, taru.reinikainen(a)helky.fi
Martin Aro, Helsingin Kuurojen Yhdistys ry

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Senni Hirvonen, senni.hirvonen93(a)gmail.com

Juhani Kaasinen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Markku Poikela, markku(a)poikela.fi
Viktoria Welling
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Ari Österberg, ari.osterberg(a)gmail.com
Jan Huopainen 
Kehitysvammatuki 57 ry
Sari Sepponen, (varapuheenjohtaja) sari.h.sepponen(a)gmail.com
Johanna Vuori-Karvia, PAUT ry
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Sirpa Halmela, sirpa.halmela(a)elisanet.fi
Tuula Narvola
Helsingin Reumayhdistys ry
Mikko Remes
Anna-Kaarina Kairamo
Helsingin Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Päivi Seila, seilapivi(a)gmail.com
Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamo
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö sr
Peppi Santaniemi, peppi.santaniemi(a)vamlas.fi
Ilari Kousa

Kynnys ry
Susanna Haapala, susanna(a)assistentti.info

Matti Koikkalainen 
Kaupungin luottamushenkilöjäsenet
Jäsen Varajäsen
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka, vasemmisto 
sirpa.puhakka(a)pp2.inet.fi , puh: 045 7731 3000
Orjo Pättiniemi
Kristiina Karhos, vihreät
kristiina.karhos(a)gmail.com
Vesa Virri
Jari Mönkkönen, kokoomus
jari.monkkonen(a)gmail.com
Jaana Argillander
Eva-Maria Asukas, SDP
evamaria.asukas(a)gmail.com
Mika Taberman
Marko Joensuu, perussuomalaiset
marko.joensuu65(a)gmail.com
Riikka Virta
Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon nimeämät pysyvät asiantuntijat
Edustaja Varadeustaja

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
kehittämisasiantuntija Tiina Larva,
tiina.larva(a)hel.fi, 09 310
8 5918

suunnittelija Sini Perho 
Kaupunkiympäristön toimiala
esteettömyysasiamies Pirjo Tujula,
pirjo.tujula(a)hel.fi, puh: 09 3103 8410
yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula
Sosiaali- ja terveystoimiala
vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckström
jonna.weckstrom(a)hel.fi, puh. 09 3108 9545
erityissuunnittelija Pirkko Excell
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
oppimisen tuen yksikön päällikkö Maria Tauriainen
maria.tauriainen(a)hel.fi, puh: 040 7022393

pedagoginen asiantuntija Mari Silvennoinen

Kaupunginkanslia
erityissuunnittelija Mauno Rönkkö,
mauno.ronkko(a)hel.fi, puh. 09 3103 6279

 

johtava asiantuntija (kaupunkitieto) Tommi Sulander

 

Vammaisneuvoston kokoukset

Vammaisneuvoston syksyn 2023 kokoukset pidetään  5.9, 10.10, 7.11. ja 12.12. klo 13.30-16.00. 

Vammaisneuvoston kokousten muistiot vuodesta 2021 alkaen löydät alta. 

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot vuodesta 2021 alkaen löydät alta.

Valitse vuosi