Hyppää pääsisältöön

Vammaisneuvosto

Tällä sivulla

Helsingin vammaisneuvosto haluaa lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä sekä ottaa kantaa asioissa, jotka vaikuttavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten:

 • hyvinvointiin ja terveyteen
 • osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin
 • elinympäristöön ja asumiseen
 • liikkumiseen ja palveluihin.

Vammaisneuvosto on yhteistyö- ja vaikuttamistoimielin. Jäsenet ovat seuraavista ryhmistä:

 • Helsingin pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten edustajia ja
 • Helsingin kaupungin poliittisten valtuustoryhmien edustajia.
 • Lisäksi kaupungin eri toimialojen asiantuntijoita.

Vammaisneuvosto vaikuttaa Helsingin kaupungin poliittisiin päättäjiin ja asioiden valmistelijoihin:

 • Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämään vaikuttavien päätösten valmisteluun
 • Seuraa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten palvelujen toteutumista.

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston. Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvoston 30.8.2021 asettamispäätös

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:

 • tuo esiin vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla,
 • seuraa, että kaupunki huolehtii palveluiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille,
 • edistää palveluja ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa viestintää sekä
 • edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kanssa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

 

Vammaisneuvoston jäsenet kaudella 2021-2023

Pitkäaikaissairaus- ja vammaisyhdistysten nimeämät edustajajäsenet
Jäsen Varajäsen
Helsingin kuuloyhdistys ry
Taru Reinikainen, taru.reinikainen(a)helky.fi
Anneli Salmevaara
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Veera Florica-Rajala, veera.f.rajala(a)gmail.com
Juhani Kaasinen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Markku Poikela, markku(a)poikela.fi
Vikrotia Welling
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Ari Österberg, ari.osterberg(a)gmail.com
Venla Räty
Kehitysvammatuki 57 ry
Sari Sepponen, II varapuheenjohtaja, sari.h.sepponen(a)gmail.com
Niina Halonen-Malliarakis
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Sirpa Halmela, sirpa.halmela(a)elisanet.fi
Tuula Narvola
Helsingin Reumayhdistys ry
Mikko Remes
Päivi Koivunen
Helsingin Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Päivi Seila, seilapivi(a)gmail.com
Eveliina Lafghani
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö sr
Marco Guarino, marco.guarino(a)vamlas.fi
Ilari Kousa
Kynnys ry
Susanna Haapala, susanna(a)assistentti.info
Ulf Gustafsson
Kaupungin luottamushenkilöjäsenet
Jäsen Varajäsen
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka, vasemmisto 
sirpa.puhakka(a)pp2.inet.fi , puh: 045 7731 3000
Orjo Pättiniemi
Kristiina KarhosI varapuheenjohtaja, vihreät
kristiina.karhos(a)gmail.com
Vesa Virri
Jari Mönkkönen, kokoomus
jari.monkkonen(a)gmail.com
Jaana Argillander
Katja Bärblom, SDP
katja(a)aol.fi
Mika Taberman
Marko Joensuu, perussuomalaiset
marko.joensuu65(a)gmail.com
Riikka Virta
Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon nimeämät pysyvät asiantuntijat
Edustaja Varadeustaja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
kehittämisasiantuntija Tiina Larva,
tiina.larva(a)hel.fi, puh: 09 3108 5918
suunnittelija Sini Perho
Kaupunkiympäristön toimiala
esteettömyysasiamies Pirjo Tujula,
pirjo.tujula(a)hel.fi, puh: 09 3103 8410
yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula
Sosiaali- ja terveystoimiala
Tulevaisuuden Sote projektipäällikkö,
Vammaistyö, Tuomo Ratinen,
uomo.ratinen(a)hel.fi, puh: 09 3104 3155
vammaisten sosiaalityön päällikkö Anu Purhonen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
pedagoginen asiantuntija Hanne Savunen,
hanne.savunen(a)hel.fi, 09 3102 2432
pedagoginen asiantuntija Pasi Brandt
Kaupunginkanslia
erityissuunnittelija Riikka Henriksson,
riikka.henriksson(a)hel.fi, 09 3102 5543
erityissuunnittelija (HYTE) Stina Högnabba

 

Vammaisneuvoston kokoukset

Vammaisneuvoston kevään 2023 kokoukset pidetään  25.4. , 23.5. ja 13.6. 

Vammaisneuvoston kokousten muistiot vuodesta 2021 alkaen löydät alta. 

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot

Vammaisneuvoston lausunnot ja kannanotot vuodesta 2021 alkaen löydät alta.

Valitse vuosi

Vammaisneuvoston toiminta ja toimintakertomukset

Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2017-2021