Vanhusneuvosto

Tällä sivulla

Vanhusneuvosto 2023-2025 Kuva: Sakari Röyskö
Vanhusneuvosto 2023-2025 Kuva: Sakari Röyskö

Vanhusneuvosto on lakisääteinen vaikuttajatoimielin, joka vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Helsingin vanhusneuvosto koostuu ikääntyneiden järjestöjen edustajista, kaupungin pysyvistä asiantuntijoista ja poliittisista luottamushenkilöistä. Kaupunginhallitus nimitti nykyisen vanhusneuvoston vuonna 2023. Vanhusneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.  

Kaupunginhallituksen päätös vanhusneuvoston asettamisesta 2023-2025(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:

  • tuomalla esiin ikääntyneen väestön näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla
  • osallistumalla kaupungin lakisääteisen hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ikääntyneen väestön tukemiseksi
  • seuraamalla, että kunta kehittäessään palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikääntyneille              
  • edistämällä osaltaan palveluja ja osallistumismahdollisuuksia koskevaa viestintää sekä
  • edistämällä Helsingin kaupungin ja ikääntyneiden parissa työskentelevien järjestöjen välistä yhteistyötä.

Vanhusneuvoston jäsenet kaudella 2023-2025

Liisa Hangonmäki, Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset
Susanna Lehtovaara, Jade-yhteisö ry 
Erik Wallin, Samrådet i SPF Helsingfors rf
Pirkko Linder, Helsingin seurakuntayhtymä
Pirjo-Liisa Kangasniemi, Helsingin kansallinen senioripiiri ry
Maarit Turu-Gromoff, Helsingin Muistiyhdistys ry
Marja Ruotsalainen, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Olli Salin, Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry; 

varapuheenjohtaja

Lahja Sjöblom, Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry
Järjestöjen edustajat
Reetta Angelvo-Riipinen, perussuomalaiset
Vesa Paavonen, SDP
Päivi Riihilahti-Syvänen, kokoomus
Jussi Silvonen, vasemmistoliitto

Auni-Marja Vilavaara, vihreät; 

puheenjohtaja

Kaupungin valtuustoryhmien edustajat
Tommi Sulander, johtava asiantuntija, kaupunginkanslia
Silva Siponkoski, kehittämisasiantuntija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sari Tenni, koulutuspäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, sosiaali, terveys- ja pelastustoimi 
Pirjo Tujula, esteettömyysasiamies, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupungin nimeämät pysyvät asiantuntijat

Vanhusneuvoston kokoukset

 

Vanhusneuvoston kevään 2024 kokoukset pidetään 31.1., 28.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. 

Vanhusneuvoston kokousten muistiot vuodesta 2021 alkaen löydät alta. 

Valitse vuosi
Näytä lisää

Vanhusneuvoston lausunnot ja kannanotot

 

Vanhusneuvoston esitykset, lausunnot ja kannanotot vuodesta 2021 alkaen löydät alta. 

Valitse vuosi
Näytä lisää
30.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12810, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot (PDF)
30.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12833, Haaga, Kivihaantie 5 (PDF)
24.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto Pitäjämäen, Valion alueen asemakaavan muutoksesta (PDF)
09.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutoksesta Alppilan pohjoisosassa, Savonkadun ympäristössä (PDF)
02.10.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotukseen nro 12861, Herttoniemi, Roihuvuorentie (PDF)
02.10.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksen nro 12870, Toukola, Arabianranta, Jan-Magnus Janssonin aukio 5 ja 6 (PDF)
11.09.2023
Vanhusneuvoston lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun voimaantulosäännöksen muuttamisesta (PDF)
03.05.2023
Vanhusneuvoston lausunto erityisuimakortin kriteereistä 3.5.2023 (PDF)
03.05.2023
Vanhusneuvoston lausunto sähköpotkulautojen sääntelyyn liittyvästä toivomusponnesta 3.5.2023 (PDF)
12.04.2023
Vanhusneuvoston kannanotto omaishoidon tuen palveluista 12.4.2023 (PDF)
12.04.2023
Vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2022 12.4.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhlaa koskevasta aloitteesta 16.3.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta gerontologisista sairaanhoitajista terveysasemille 16.3.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle liikennevalojen äänimerkkejä koskevasta aloitteesta 16.3.2023 (PDF)
15.02.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen pysäköintijärjestelyistä 15.2.2023 (PDF)
26.01.2023
Sarjalippukokeiluun tarvitaan seniorialennus – pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto 26.1.2023 (PDF)
18.01.2023
Vanhusneuvoston lausunto apuvälineiden palautusta koskevasta valtuustoaloitteesta 18.1.2023 (PDF)
14.12.2022
Vanhusneuvoston aloite ikääntymisrajoituksen poistamisesta tulevasta vammaispalvelulaista 14.12.2022 (PDF)
12.12.2022
Vanhusneuvoston arviointi Helsingin vanhuspalveluista vuoden 2021 osalta 12.12.2022 (PDF)
30.11.2022
Vanhusneuvoston lausunto monikielisen seniorikeskuksen perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta 30.11.2022 (PDF)
04.11.2022
Vanhusneuvoston esitys pormestarille Ikäystävällisten kaupunkien verkostoon liittymisestä 4.11.2022 (PDF)
21.09.2022
Vanhusneuvoston lausunto seniorien maksuttomia liikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta 21.9.2022 (PDF)
14.06.2022
Vanhusneuvoston lausunto sote-toimialan palvelustrategiasta 14.6.2022 (PDF)
20.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto kuljetustuen laajentamista koskevasta valtuustoaloitteesta 20.5.2022 (PDF)
20.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto senioritalojen rakentamista koskevasta kuntalaisaloitteesta 20.5.2022 (PDF)
18.05.2022
Vanhusneuvoston aloite vesiliikunnan maksuttomuudesta ikääntyneille kaudella 2022-2023 18.5.2022 (PDF)
18.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto vanhusneuvoloita koskevasta valtuustoaloitteesta 18.5.2022 (PDF)
11.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto rollaattorin kanssa matkustamista koskevasta valtuustoaloitteesta 11.5.2022 (PDF)
11.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten raportista v. 2021 11.5.2022 (PDF)
06.04.2022
Vanhusneuvoston kannanotto Helsingin terveysasemien tilanteesta 6.4.2022 (PDF)
06.04.2022
Vanhusneuvoston aloite Seniori-infon palvelujen saatavuuden parantamisesta vieraskielisille 6.4.2022 (PDF)
14.02.2022
Vanhusneuvoston lausunto lääkärin käyntimaksujen poistamista koskevasta valtuustoaloitteesta 14.2.2022 (PDF)
14.02.2022
Vanhusneuvoston lausunto rintasyöpäseulontoja koskevasta valtuustoaloitteesta 14.2.2022 (PDF)
30.01.2022
Vanhusneuvoston vastaus kyselyyn iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä 30.1.2022 (PDF)
21.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnoksesta 21.1.2022 (PDF)
21.01.2022
Vanhusneuvoston vastaus tarkastuslautakunnalle kotihoidon palveluita koskevaan tietopyyntöön 21.1.2022 (PDF)
18.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto Messukeskuksen asemakaavamuutosta koskevasta toivomusponnesta 18.1.2022 (PDF)
12.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto Koivusaaren asemakaavaa koskevasta toivomusponnesta 12.1.2022 (PDF)

Vanhusneuvoston toimintakertomukset

 

Toimintakertomus 2022 (pdf)

Toimintakertomus 2021 (pdf)

Toimintakertomus 2017-2021 (pdf)