Rakennusvalvontapäällikön päättämät rakennus- ja toimenpideluvat

Tutustu rakennusvalvontapäällikön päätöksiin rakennus- ja toimenpideluvista.

Aiemmat päätökset