Ohjeita sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Tällä sivulla

Ilmoitusvelvolliset

  • Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • Pormestari ja apulaispormestarit
  • Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
  • Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja esittelijä
  • Kaupunkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
  • Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

Huom! Osa esittelijöistä on määritelty kaupungin hallintosäännössä. Sääntö mahdollistaa esittelytehtävän siirtämisen esittelijän alaisena toimivalle viranhaltijalle. Kaikkien, jotka toimivat tai saattavat toimia toimielimen esittelijöinä, pitää jättää sidonnaisuusilmoitus.

 

Tarkastusvirasto ohjeistaa ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamista

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollisena olet itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja tietojen ajan tasalla pitämisestä. Tarkastusvirasto lähettää kaksi kertaa vuodessa muistutuksen tietojen päivittämisestä. Olemme ottaneet käyttöön uuden verkkopalvelun sidonnaisuusilmoitusten valvontaan. Viestit Sidonnaisuuspalvelusta tulevat ProjectTopin osoitteesta. Jos olet uusi ilmoitusvelvollinen eikä tietojasi löydy Sidonnaisuuspalvelusta, olethan ensin yhteydessä tarkastusvirastoon.  

Sidonnaisuustietojen päivitys(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Menettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.