Hyppää pääsisältöön

Historiatoimikunta

Tällä sivulla

Historiatoimikunnan tehtävät

  • suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta
  • suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja erikielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville, mm. Historia Helsinki-sivustolle. Siirry tutustumaan Historia Helsinki -sivustoon.
  • syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta ja edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta
  • tukea kaupungin historiahankkeiden tekemistä sekä Helsingin historian tuotteistamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Toimikunta suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Historiatoimikunnan jäsenet

Historiatoimikunnan kokoonpano 2023-2025
Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Laura Kolbe, puheenjohtaja
professori
Marjaana Niemi
professori
Erkki Tuomioja, varapuheenjohtaja
dosentti
Panu Savolainen
apulaisprofessori
Riku Keski-Rauska
arkistonjohtaja
Panu Haavisto
erikoistutkija
Jessica Parland-von Essen
dosentti
Pia Olsson
professori
Anu Lahtinen
professori
Tero Halonen
toiminnanjohtaja
Minna Sarantola-Weiss
tutkimuspäällikkö
Elina Kallio
intendentti

Toimikunnan historiasta

Helsingin kaupungin historiatoimikunnan työ alkoi vuonna 1913, jolloin kaupunginvaltuusto päätti toimituskomitean perustamisesta kolmiosaisen Helsingin kaupungin historian kirjoittamisen tueksi. Kirjoitustyö edistyi niin, että vuonna 1917 arveltiin ensimmäisen käsikirjoituksen valmistuvan pian.  Useista eri syistä työ viivästyi ja jäi lopulta kesken kirjoittajaksi lupautuneen Torsten Hartmanin menehdyttyä vuonna 1927. Vuonna 1930 kaupunginvaltuusto asetti viisihenkisen toimikunnan tukemaan historian kirjoittamista. Tässä vaiheessa suunnitelmat olivat laajentuneet 7-osaisen historiateoksen julkaisuun. Sotien vuoksi työ viivästyi jälleen.

Alkuvaiheessa toimikunta keskittyi tutkimusaineiston keräämiseen ja järjestelyyn, sillä historiankirjoituksen perustaksi haluttiin laaja alkuperäislähteiden kokoelma. Vuosina 1950-1967 yhdeksänä niteenä ilmestynyt Helsingin kaupungin historia I-V on edelleen Helsingin historian perusteos. Kaupungin uudemman historian tutkimustyö alkoi 1980-luvulla (Helsingin historia vuodesta 1945, tähän mennessä ilmestyneet osat 1-6). Samalla aloitettiin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen.

Toimikunnan jäseninä ja sihteereinä ovat olleet Suomen eturivin historiantutkijat sen toiminnan alusta alkaen. Maamme merkittävistä historiantutkijoista muun muassa Kaarlo Blomstedt, Väinö Voionmaa, Heikki Waris, Eino Jutikkala ja Matti Klinge toimivat pitkään toimikunnassa. Toimikunnan jäseninä on lisäksi ollut yhteiskunnallisia vaikuttajia, muun muassa J. K. Paasikivi ennen presidenttikauttaan.

Lähteet: Helsingin kaupungin historia, osa I,  (toim.), Helsinki 1950, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta, vuodet 1912, 1913, 1917, 1929 ja 1930.