Historiatoimikunta

Tällä sivulla

Historiatoimikunnan tehtävät

  • suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta
  • suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja erikielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville, mm. Historia Helsinki-sivustolle. Siirry Historia Helsinki -sivustolle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
  • syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta ja edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta
  • tukea kaupungin historiahankkeiden tekemistä sekä Helsingin historian tuotteistamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Toimikunta suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Historiatoimikunnan jäsenet

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen

Laura Kolbe

puheenjohtaja


professori

Marjaana Niemi


professori

Erkki Tuomioja,

 varapuheenjohtaja


dosentti

Panu Savolainen


apulaisprofessori

Riku Keski-Rauska


arkistonjohtaja

Panu Haavisto


erikoistutkija

Jessica Parland-von Essen


dosentti

Pia Olsson


professori

Anu Lahtinen


professori

Tero Halonen


toiminnanjohtaja

Minna Sarantola-Weiss


tutkimuspäällikkö

Elina Kallio


intendentti

Historiatoimikunnan kokoonpano 2023-2025

Historiatoimikunnan julkaisut

Toimikunnan vanhimman kirjasarjan, Helsingin kaupungin historia. Osat I-V (yhteensä 9 nidettä), Helsinki: Helsingin kaupunki, 1950-1967 painos on myyty loppuun. Luettelo uudemmista julkaisuista avautuu alla olevista otsikoista. Kirjoja voi tiedustella suoraan kustantajilta tai lainata Helsingin kaupunginkirjastosta. Siirry Helmet-palveluun.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Siirry historiatoimikunnan ruotsinkieliselle sivulle tutustuaksesi ruotsiksi julkaistuihin teoksiin.

Aalto, Seppo: Sotakaupunki. Helsingin Vanhankaupungin historia 1550–1639. Helsinki, Otava 2012. 

Aalto, Seppo: Kruununkaupunki. Vironniemen Helsinki 1640–1721. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015.   

Aalto, Seppo, Gustafsson, Sofia, Granqvist, Juha-Matti: Linnoituskaupunki. Helsinki ja Viapori 1721–1808. Helsinki, Minerva Kustannus, 2020.   

Klinge, Matti: Pääkaupunki. Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863Helsinki, Otava, 2012. 

Nieminen, Jarmo (toim.): Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Sotasurmat 1917–1918. Gummerus 2015. Painos on myyty loppuun.

Turpeinen, Oiva; Herranen, Timo; Hoffman, Kai: Helsingin historia vuodesta 1945. 1, Väestö, kaupunkisuunnittelu ja asuminen, elinkeinot. Helsinki, Helsingin kaupunki, 1997.

Schulman, Harry; Aalto, Seppo; Pulma, Panu: Helsingin historia vuodesta 1945. 2, Suunnittelu ja rakentuminen, sosiaaliset ongelmat, urheilu.  Helsinki, Helsingin kaupunki, 2000.

Kolbe, Laura; Helin, Heikki: Helsingin historia vuodesta 1945. 3, Kunnallishallinto ja -politiikka. Helsinki, Edita, 2002.

Kervanto Nevanlinna, Anja: Helsingin historia vuodesta 1945. 4, Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945-2010Helsinki, Otava, 2012.

Åström, Anna-Maria; Kolbe, Laura: Helsingin historia vuodesta 1945. 5, Kaupunkilaisten Helsinki. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016. 

Häikiö, Martti: Helsingin historia vuodesta 1945. 6, Tiedon metropoli: tutkimus, opetus ja tiedonvälitys 1945-2010. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. 

Toimikunnan historiasta

Helsingin kaupungin historiatoimikunnan työ alkoi vuonna 1913, jolloin kaupunginvaltuusto päätti toimituskomitean perustamisesta kolmiosaisen Helsingin kaupungin historian kirjoittamisen tueksi. Kirjoitustyö edistyi niin, että vuonna 1917 arveltiin ensimmäisen käsikirjoituksen valmistuvan pian. Useista eri syistä työ viivästyi ja jäi lopulta kesken kirjoittajaksi lupautuneen Torsten Hartmanin menehdyttyä vuonna 1927. Vuonna 1930 kaupunginvaltuusto asetti viisihenkisen toimikunnan tukemaan historian kirjoittamista. Tässä vaiheessa suunnitelmat olivat laajentuneet 7-osaisen historiateoksen julkaisuun. Sotien vuoksi työ viivästyi jälleen.

Alkuvaiheessa toimikunta keskittyi tutkimusaineiston keräämiseen ja järjestelyyn, sillä historiankirjoituksen perustaksi haluttiin laaja alkuperäislähteiden kokoelma. Vuosina 1950-1967 yhdeksänä niteenä ilmestynyt Helsingin kaupungin historia I-V on edelleen Helsingin historian perusteos. Kaupungin uudemman historian tutkimustyö alkoi 1980-luvulla (Helsingin historia vuodesta 1945, tähän mennessä ilmestyneet osat 1-6). Samalla aloitettiin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen.

Toimikunnan jäseninä ja sihteereinä ovat olleet Suomen eturivin historiantutkijat sen toiminnan alusta alkaen. Maamme merkittävistä historiantutkijoista muun muassa Kaarlo Blomstedt, Väinö Voionmaa, Heikki Waris, Eino Jutikkala ja Matti Klinge toimivat pitkään toimikunnassa. Toimikunnan jäseninä on lisäksi ollut yhteiskunnallisia vaikuttajia, muun muassa J. K. Paasikivi ennen presidenttikauttaan.

Lähteet: Helsingin kaupungin historia, osa I,  (toim.), Helsinki 1950, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta, vuodet 1912, 1913, 1917, 1929 ja 1930, Kunnalliskalenterit 1930-2016.