Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoituksessa kerrotaan johtotehtävistä sekä luottamustoimista yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset (siirryt ulkopuoliselle sivustolle)

Kuntalain 84 §:n perusteella määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Kaupunginvaltuuston jäsenistä Ilmoitusvelvollisuus koskee toimielimissä toimivia.

Ilmoitus pitää tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tuo ilmoitukset valtuuston tietoon vähintään kaksi kertaa vuodessa.