Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Päätökset-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://paatokset.hel.fi/.

Tällä sivulla

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia. 

Havaitut puutteet

Evästekyselyn kohdistus: Sivuston evästekysely ei vangitse näppäimistökohdistusta vaan sivu täytyy navigoida läpi, jotta painikkeet saavat kohdistuksen (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys).

Näkyvä kohdistus: Sivustolla on muutamia elementtejä, joilla ei ole lainkaan kohdistuksenilmaisinta (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus).

Kohdistusjärjestys: Sivustolla on painikkeita, jotka eivät siirrä kohdistusta loogiseen paikkaan selaamisen jatkamiseksi. Joillain tekstikappaleilla on epäselvä selausjärjestys, jolloin sisällön hahmottaminen avustavalla teknologialla vaikeutuu (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys).

Elementtien toiminta: Sivustolla on syötekenttiä, painikkeita tai linkkejä, joilta puuttuu saavutettava nimi ja/tai rooli tai ne on määritetty epäselvästi (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).

Responsiivisuus: Osa sivuston navigointivalikoista skaalautuu toisistaan poikkeavasti ja osa otsikoista/tekstistä ei järjesty tavalla, joka ei vaadi sivuttain vierittämistä kapeassa näkymässä (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus).

Navigointi: Joissain tapauksissa samalle sivulle vievät linkit on nimetty tai navigointivalikot on esitetty keskenään poikkeavasti eri sivuilla, mikä vaikeuttaa sivunavigoinnin toimintalogiikan hahmottamista (WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi).

Sivun kieli: Osa tekstistä ei vastaa sivustolle valittua kieltä tai kieliasetuksia ei ole määritetty oikein avustavalle teknologialle (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli).

Taulukot: Sivuston taulukoita ei ole mahdollista vierittää sivusuunnassa kapeassa näkymässä käyttäen näppäimistöä (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö).

Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikille ei-koristeellisille kuville tai kuvaajille ei ole saatavilla tekstivastineita (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö).

Värit ja kontrastit: Sivustolla on muutamia tekstejä/painikkeita, joiden kontrasti on riittämätön ja/tai merkitystä osoitetaan pelkällä värillä (WCAG 2.1: 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi)).

Ilmoitukset sisällön muutoksesta: Osa sisällön muutoksista ei välity automaattisesti avustavalle teknologialle tai muutos ilmaistaan epäselvästi (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit).

Sisällön muutos automaattisesti: Sivustolla on hakutoiminto, jonka sisältö päivittyy automaattisesti ilman käyttäjän syötettä (WCAG 2.1: 3.2.2 Syöte).

Videoupotteen kontrollit: Videoupote estää näppäimistöselauksen sitä edeltävään sisältöön hankaloittaen sivun selaamista. Helsinki-kanavan videosoittimeen on tulossa päivitys vuonna 2024, joka parantaa sen saavutettavuutta.

PDF-tiedostot: Sivustolla on PDF-tiedostoja, joiden rakenteen osia ei ole teknisesti koodimerkitty avustavalle teknologialle (kuten kuvat, otsikot, linkit) ja joiden sivuotsikoita tai loogista kohdistusjärjestystä ei ole määritetty. Osa PDF-muotoisesta sisällöstä on täysin saavuttamatonta, kuten joidenkin päätösten liitteistä löytyvät skannatut piirrustukset, joille ei ole tekstimuotoista vastinetta. Päätösten pöytäkirjoille on saatavilla html-muotoinen vastine. (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 informaatio ja suhteet, 2.4.2 Sivuotsikot, 2.4.3 Kohdistusjärjestys).

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.