Kansalliskielilautakunta

Tällä sivulla

Helsingin kaupungilla on kansalliskielilautakunta. Kansalliskielilautakunta raportoi kaksikielisyyden toteutumisesta ja kaupungin palveluiden ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä. Lautakunnan jäseniksi valitaan ruotsinkielisiä henkilöitä.

Helsingin kaupungilla oli aikaisemmin kaksikielisyystoimikunta, jonka toimikausi oli 31.8.2021–31.12. 2022. Kansalliskielilautakunta jatkaa kaksikielisyystoimikunnan työtä.

Lautakunnan tehtävät

  • Arvioida miten esimerkiksi kaupunginvaltuuston päätökset vaikuttavat kaupunkilaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen.
  • Kansalliskielilautakunta arvioi ruotsinkielisten palvelujen tarvetta ja seuraa näiden palvelujen saatavuutta ja laatua. Lautakunta voi ehdottaa toimenpiteitä ruotsinkielisten palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaidon kehittämiseksi.
  • Lautakunta antaa vuosittain kaupunginhallitukselle raportin ruotsinkielisten palvelujen toteutumisesta.

Lisää kansalliskielilautakunnan tehtävistä:

Kansalliskielilautakunnan jäsenet

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Björn Månsson, pj. (RKP) Emma Ringbom (RKP)
Kimmo Sasi, vpj. (Kok) Silva Mertsola (Kok.)
Hanna Lähteenmäki (Kok.) Toni Pakarinen (Kok.)
May Högdal (Vihr.) Anders Brandt (Vihr.)
Simon Bergman (SDP) Marianne Laxén (SDP)
Stina Sjöblom (Vas.)

Frank Lundgren

 (Vas.)

Kristiina Michelsson (RKP) Joakim Horsma (RKP)

Kansalliskielilautakunnan pöytäkirjat