HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmähankinta (TOMERA)

HEL 2014-014885
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 42 §

Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmästä (TOMERA)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 16.6.2015 oikeuttaa HKL:n tekemään hankintasopimuksen metroliikenteen kaluston ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä, sen ylläpidosta ja jatkokehityksestä puitesopimusjärjestelynä tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Vianova Systems Finland Oy:n kanssa (16.6.2015/§ 110 HKL- Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmähankinta.)

Toiminnanohjausjärjestelmän projekti ei ole toteutunut suunnitelmallisesti lukuisista toimittajaneuvotteluista huolimatta. Hankkeen tilanteesta annetaan selostus kokouksessa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 50

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 30.09.2017 § 40

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.07.2017 § 23

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 20.04.2017 § 38

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.12.2016 § 122

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.12.2016 § 120

16.06.2015 Ehdotuksen mukaan

18.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 34825

toni.jurva@hel.fi