HKL, Hastus -lisenssien jakaminen sekä Hastus -ohjelmiston 2017 päivityksen hankinta

HEL 2016-002881
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 89 §

Hastus-ohjelman ylläpidon tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Giro Inc:ltä Hastus-ohjelman ylläpidon vuodelle 2021 ja lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n korottamaan aiempaa hankintapäätöstä (toimitusjohtajan päätös 44 §, 9.3.2016) yhteensä enintään 84.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:llä on toistaiseksi voimassa oleva tuki- ja ylläpitosopimus Giro Inc:n kanssa, jonka mukaisesti Giro Inc laskuttaa HKL:ltä vuosittaisen ylläpitomaksun.

Tällä päätöksellä HKL tilaa vuoden 2021 Hastus-lisenssien ylläpidon ja korottaa aiempaa hankintapäätöstä (toimitusjohtajan päätös 44 §, 9.3.2016).

Vuoden 2021 Hastus-lisenssien ylläpidon hinta-arvio on 62.000,00 euroa (alv 0 %).

Aiemman hankintapäätöksen (toimitusjohtajan päätös 44 §, 9.3.2016) korotustarve 22.000,00 euroa (alv 0 %) johtuu toimittajan alkuperäisen tuki- ja ylläpitosopimuksen mukaisen vuosimaksun muutoksesta. Tällä hetkellä vuosimaksu sisältää ylläpitomaksun lisäksi myös järjestelmän päivityskuluja.

HKL on käyttänyt Hastus-ohjelmaa liikenteen tuottamisen suunnitteluun. Käytössä olleiden ohjelmistolisenssien omistaja on ollut HKL ja lisenssien hinnoittelu on perustunut sopimuksen mukaiseen hinnastoon.

Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut Hastus-ohjelman ylläpitoa ja ohjelman päivityksiä yhteensä enintään 823.929,64 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.03.2016 § 44

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Hastus-lisenssien jakamisen Giro Inc:ltä tarjouksen 26.2.2016 mukaisesti yhteensä enintään 42.538,00 euron arvonlisäverottomaan yhteishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Giro Inc:ltä Hastus-ohjelmiston version 2017 lisenssit, päivityksen ja ylläpidon ajalle 2017 – 2020 saman tarjouksen mukaisesti niin, että lisenssien hinta on 89.180,00 euroa alv 0 %, päivityksen hinta 101.250,00 euroa alv 0 % ja ylläpidon hinta yllä mainitulle ajanjaksolle on 160.164,00 euroa alv 0 %.

Hastus-lisenssien jakamisen sekä Hastus-ohjelmiston 2017 päivityksen hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 393.132,00 euroa.

Päätöksen perustelut

HKL on käyttänyt Hastus-ohjelmaa liikenteen tuottamisen suunnitteluun yhteistyössä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa. Käytössä olleiden ohjelmistolisenssien omistaja on HKL ja lisenssien hinnoittelu on perustunut julkisyhteisöjen hinnastoon. HKL on tuottanut molemmille osapuolille yhteiskäytön käyttöpalvelut, josta Helsingin Bussiliikenne Oy on maksanut HKL:lle käyvän korvauksen.

Koiviston Auto Oy -konserniin kuuluva Viikin linja Oy on ostanut Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan. Siirtymäkauden tietoteknisten palvelujen tuottamiseksi HKL ja Viikin linja Oy ovat 14.12.2015 tehneet IT-palvelusopimuksen, jonka mukaisesti HKL:n Helsingin Bussiliikenne Oy:lle tuottamat tietotekniset palvelut, kuten Hastus-ohjelman yhteiskäyttö, jatkuvat entisin ehdoin yhteisesti sovitun siirtymäkauden, jonka jälkeen Viikin linja Oy tuottaa tai hankkii tarvitsemansa tietotekniset palvelut itse.

Koska Helsingin Bussiliikenne Oy:n uusi omistaja ei kuulu kaupunkikonserniin, niin Tietotekniikka-alan yleisten käytäntöjen ja ohjelmiston lisenssiehtojen mukaisesti ohjelmiston valmistaja ei jatkossa hyväksy ohjelmiston yhteiskäyttöä, vaan lisenssit on joko jaettava tai jommankumman käyttäjäosapuolen on luovuttava ohjelmiston käytöstä. Sekä HKL että Viikin linja Oy haluavat jatkaa Hastus-ohjelman käyttöä, joten ohjelmistolisenssit on jaettava. Kustannukset jaetaan HKL:n ja Viikin linja Oy:n keskinäisen sopimuksen mukaisesti samassa suhteessa, missä HKL ja Helsingin Bussiliikenne Oy ovat yhteiskäytön kuluja aiemmin maksaneet.

Lisäksi HKL hankkii Hastus-ohjelmasta uuden version (versio 2017), jonka suunnittelutoiminnot ovat nyt käytössä olevaa versiota kehittyneemmät.

Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 29 § mom. 3: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Kalle Muilu, tekninen, liikennemestari, puhelin: 09 310 79581

kalle.muilu@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi