Infopankin käännöspalveluja koskevan hankinnan (H060-13) option käyttöönotto

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-003658
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Infopankin käännöspalveluja koskevan hankinnan (H060-13) option käyttöönotto

Viestintäjohtaja

Päätös

Oto. viestintäjohtaja päätti, että Infopankin käännöspalvelujen hankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään ajalle 15.8.2018-14.2.2020 alla olevan yrityksen kanssa:

Lingoneer Oy (Y-tunnus 2090676-6).

Optiokauden arvonlisäveroton arvo on 100 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Infopankin käännöspalvelut on kilpailutettu vuonna 2016 (H060-16, HEL 2016-003658).

Vs. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja on tehnyt päätöksen 20 §/ 20.6.2016 Infopankin käännöspalvelujen hankkimisesta Lingoneer Oy:ltä. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: +3589 310 73367

eija.kyllonen-saarnio@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
oto. viestintäjohtaja