Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 20048/9 vuokraus- ja myyntiperusteiden ja tontin maanvuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen, Energiakatu 6 ja 8

HEL 2016-007159
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 359 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Salmisaaren toimitilatonttien varausten jatkamiseksi Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Salmisaaren toimitilatontin 20048/9 (os. Energiakatu 6) ja 10 (os. Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle jatketaan 30.6.2019 saakka ja että tontin nro 10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2020 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2019.

Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

(L1120-51 ja L1120-84)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta jo aikaisemmin varattujen tonttien 20048/9 ja 10 varausaikoja esitetään jatkettaviksi teknologiakeskuksen 4. ja 5. vaiheen suunnittelua varten.

Sulje

Hakemus ja hankkeen suunnittelutilanne

Technopolis Oyj pyytää 1.6.2018 päivätyssä hakemuksessaan, että toimitilatonttien nro 20048/9 ja 10 varauksia jatkettaisiin 30.6.2019 saakka ja että tontin 10 varaus jatkuisi ilman eri toimia 31.12.2020 saakka edellyttäen, että kaupungin ja Technopolis Oyj:n välillä allekirjoitetaan pitkäaikainen maanvuokrasopimus tontista 20048/9 30.6.2019 mennessä.

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8) ja 3. rakennusvaihe (tontti 20048/6) valmistui huhtikuussa 2018. Tontille 20048/9 tulevan 4. vaiheen suunnittelua ja markkinointia on jatkettu 3. vaiheen rakentamisen aikana.

Hakemus ja kartta toimitila-alueesta liitteinä 1 ja 2.

Edelliset päätökset

Kaupunginhallitus varasi vuonna 2008 Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta tontit 20048/9 ja 10. Kaupunginhallitus on viimeksi 31.8.2016 (215 §) jatkanut varausta yhdellä vuodella niin, että tonttien varaus on voimassa 30.6.2018 saakka ja tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Asemakaavatiedot

Kaupunginhallitus varasi vuonna 2008 Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta tontit 20048/9 ja 10. Kaupunginhallitus on viimeksi 31.8.2016 (215 §) jatkanut varausta yhdellä vuodella niin, että tonttien varaus on voimassa 30.6.2018 saakka ja tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Varausten jatkaminen on perusteltua

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8) ja kolmas vaihe otetaan käyttöön tänä kesänä tontilla 20048/6. Varausten jatkaminen päätösesityksessä esitetyllä tavalla tonteille 20048/9 ja 10 on perusteltua, koska Technopolis Oyj on ratkaissut toimitila-alueen jo vuosia jatkuneen toteutusongelman ostamalla Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n osakekannan ja toteuttanut sen vuokraamalle tontille 20048/6 teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen tontin 20048/9 asemesta.

Technopolis Oyj on tästä huolimatta edelleen kiinnostunut toteuttamaan teknologiakeskuksensa kaksi muuta vaihetta tonteille 20048/9 ja 10 riittävän ison ja monipuolisen toimitilakeskittymän muodostamiseksi.

Sulje

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 02.11.2016 § 213

31.08.2016 Ehdotuksen mukaan

08.08.2016 Ehdotuksen mukaan

30.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi