Optiovuoden käyttöönotto Helsingin Henki -henkilöstölehden painatuksessa 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-011297
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Optiovuoden käyttöönotto Helsingin Henki -henkilöstölehden painatuksessa 2019

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti jatkaa Helsingin kaupungin henkilöstölehden ja Punamusta Oy:n 2.1.2017 allekirjoitettua sopimusta Helsingin Henki -henkilöstölehden painatuksesta ajalle 1.1.–31.12.2019 (2. optiovuosi). Sopimuksen ehdot pysyvät samoina.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätökseen HEL 2016–011297 T 02 08 02 00 §27/8.12.2016.

Päätös tullut nähtäväksi 21.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maija-Liisa Kasurinen, va. viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 37956

maija-liisa.kasurinen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja