Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-014266
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 197 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle pysäköintitontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkamiseksi YIT Rakennus Oy:lle varten (Katajanokka, tontti 8189/4 ja maanalaisen pysäköintilaitoksen alue)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mai Kivelä: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

A

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle varauksen jatkamista YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(L1108-8)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varauksen jatkamista 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(S0108-74)

Sulje

YIT Rakennus Oy:lle esitetään Katajanokan pysäköinti- ja toimitilahankkeen suunnitteluvarauksen jatkamista 31.12.2019 saakka. Hankkeet ovat viivästyneet asemakaavavalituksista johtuen.

Sulje

Hakemus

YIT Rakennus Oy on kehittänyt Katajanokalle maanalaista pysäköintilaitosta jo yli kymmenen vuoden ajan. YIT Rakennus Oy pyytää 5.12.2017 päivätyssä hakemuksessa suunnitteluvarauksen jatkamista 31.12.2018 asti hankkeiden suunnittelua varten.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Kaavamuutostilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pysäköintitontin (Kanavakatu 14) asemakaavan nro 12446 muuttamisen toimitilatontiksi (KL-1) 31.1.2018. Päätöksestä tuli kaksi valitusta.

Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskeva kaavamuutos nro 12333 on tullut voimaan 2.6.2017.

Asemakaavat ovat oheismateriaalissa.

Lopuksi

Hankkeen suunnittelu on edistynyt varausehtojen mukaisesti. Asemakaavavalituksista johtuen varausta on tarkoituksenmukaista jatkaa 31.12.2019 asti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi