Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalle

HEL 2017-006797
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 99 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie

Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi

Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio

Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön vs. hallintojohtaja Rain Mutka

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2017 § 5

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

  • Yhteiset palvelut -yksikön hallintojohtaja Yrjö Judström
  • Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
  • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
  • Toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio
  • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
  • Yhteiset palvelut -yksikön hallintopäällikkö Rain Mutka

Tätä päätöstä noudatetaan 13.6.2017 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi