Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalle

HEL 2017-006797
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 72 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten asiassa aiemmin tekemänsä päätökset, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

  • Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
  • Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
  • Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
  • Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
  • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
  • Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 99

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie

Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi

Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio

Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön vs. hallintojohtaja Rain Mutka

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 040 7520201

jukka.hamalainen@hel.fi