Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

HEL 2017-007127
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 54 §

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto
on 10.6.2020 valinnut tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Juha Liukkosen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 25.9.2019 Antti Pynttärin Kauko Koskisen varajäseneksi tarkastuslautakuntaan. Antti Pynttäri pyysi 18.5.2020 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta Helsingistä poismuuton vuoksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 10.6.2020 § 152 eron Antti Pynttärille ja valitsi hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Juha Liukkosen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi