Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

HEL 2017-007127
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 66 §

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 28.8.2019 valinnut tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Jussi Junnin ja 25.9.2019 Antti Pynttärin vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 28.8.2019 § 222 tarkastuslautakuntaan Tuomas Viskarin varajäseneksi Jussi Junnin. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi 25.9.2019 § 254 Kauko Koskisen varajäseneksi Antti Pynttärin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi