Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

HEL 2017-007127
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 36 §

Tarkastuslautakunnan toimikuntien 2019-2020 kokoonpano

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä toimikuntien kokoonpanon arviointivuosille 2019-2020 seuraavasti:

1. toimikunta
2. toimikunta
Dan Koivulaakso
Kauko Koskinen
Iida Haglund
Alviina Alametsä
Minna Salminen
Mikko Kiesiläinen
Juhani Strandén
Sanna Lehtinen
Paul Taimitarha
 

Samalla lautakunta päätti valita toimikuntien puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavat henkilöt:

1. toimikunta
 
Puheenjohtaja
Dan Koivulaakso
Varapuheenjohtaja
Juhani Strandén
2. toimikunta
 
Puheenjohtaja
Kauko Koskinen
Varapuheenjohtaja
Alviina Alametsä

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lautakunta päätti 19.6.2017 jakautua kahteen toimikuntaan. Toimikuntien vastuualueet määritellään vuosittain hyväksyttävässä arviointisuunnitelmassa. Kokouksessaan 15.8.2017 lautakunta päätti toimikuntien kokoonpanon arviointivuosille 2017-2018.

Lautakunnan hyväksymän valtuustokauden kattavan toimintasuunnitelman mukaan toimikuntien vastuualueisiin ja kokoonpanoihin voidaan tehdä muutoksia lautakunnan toimikauden puolessa välissä. Tässä kokouksessa lautakunnan tulee päättää toimikuntien puheenjohtajista, varapuheenjohtajista ja jäsenistä. Yllä on lautakunnan puheenjohtajan kanssa yhteistyössä valmisteltu esitys toimikuntien kokoonpanoksi kahdelle jälkimmäiselle vuodelle.

Sulje

Tarkastuslautakunta 19.06.2017 § 68

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi