Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

HEL 2017-007127
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 16 §

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 26.2.2020 valinnut tarkastuslautakuntaan jäseneksi Auni-Marja Vilavaaran ja hänen varajäsenekseen Sari Näreen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.6.2017 § 262 Alviina Alametsän (Vihr.) jäseneksi ja Auni-Marja Vilavaaran hänen varajäsenekseen tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Alviina Alametsä pyysi 28.1.2020 eroa tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 § 55 eron Alviina Alametsälle, valitsi hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan Auni-Marja Vilavaaran ja varajäseneksi Sari Näreen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi