Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-012574
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 98 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokoontua syyskaudella 2018 seuraavasti:

ti 28.8.
klo 16:15
ti 11.9.
klo 16:15
ti 2.10.
klo 16:15
ti 16.10.
klo 16:15
ti 30.10.
klo 16:15
ti 13.11.
klo 16:15
ti 27.11.
klo 16:15
ti 18.12.
klo 16:15

Samalla lautakunta päätti, että kevätkauden 2019 ensimmäinen kokouspäivä on tiistaina 15.1.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei lautakunta toisin päätä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 77

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi