Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013536
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 400 §

V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Palautetaan valmisteluun niin, että laaditaan suunnitelma mahdollisuuksista tarjota kaupungin ruokapalveluissa vegaaninen päävaihtoehto.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Asian käsittelyn keskeyttämisesti äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 2
Jasmin Hamid, Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 4 (2 tyhjää).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Palautetaan valmisteluun niin, että laaditaan suunnitelma mahdollisuuksista tarjota kaupungin ruokapalveluissa vegaaninen päävaihtoehto.

Jäsen Valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 1 1 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 1 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mai Kivelä ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että osana ilmastonmuutoksen kunnianhimoista torjuntaa Helsinki vähentää ruoan ilmastovaikutuksia tarjoamalla kaikissa kaupungin ruokapalveluissa joka aterialla vegaanisen päävaihtoehdon.

Helsingin kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikonsernissa merkittävimmät toimijat aloitteen näkökulmasta ovat sosiaali- ja terveystoimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia Oy.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vegaaniruokailusta ei ole sosiaali- ja terveystoimialalla erikseen linjattu, mutta vegaanisen ruokavalion mukainen ateriavaihtoehto järjestetään sen tarpeesta ilmoittaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille.

Sosiaali- ja terveystoimialalla asiakkaiden, asukkaiden ja potilaiden ruokailun suunnittelua (ateriat, ruokalistat, tuotevalikoimat, ruokaohjeet ja raaka-aineet) sekä toteutusta (valmistusmenetelmät ja toimintatavat) määrittävät soveltuvin osin mm. seuraavat suositukset:

- Ikääntyneiden ravitsemussuositukset, VRN 2010- Ravitsemushoito, Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, VRN 2010- Suomalaiset ravitsemussuositukset, terveyttä ruoasta VRN 2014

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutetaan seuraavia kasvispainotteisia ruokavalioita: kasvisruokavalio (lakto-ovo-vegetaarinen), kala-siipikarja-kasvisruokavalio sekä kala-kasvisruokavalio.

Mainittuja ruokavalioita tarjotaan eettisistä, uskonnollisista tai terveydellisistä syistä kasvisruokaa haluaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille. Yleisin on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, joka sisältää kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitovalmisteita ja kananmunaa. Myös laktovegetaarinen eli kananmunaa sisältämätön ruokavalio on vaihtoehtona.

Sairaalapotilaille ja asukasruokailussa on mahdollista tarjota lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon pohjautuvaa vegaaniruokaa eläinperäisiä ainesosia poistamalla. Sairaalassa tai asukkaille tarjottavan vegaaniruokavalion ravitsemuksellinen laatu ei kuitenkaan ole taattu, joten vegaaniruokavalio vaatii ravitsemusterapeutin konsultaatiota ja ruokavalion täydentämistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on vegaaninen ateriavaihtoehto tarjottu vuodesta 2003 ja varhaiskasvatuksessa 18.1.2018 alkaen niille ruokailijoille, jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Opetuksen toimipisteissä on päivittäin tarjolla ateriavaihtoehtona ja ruokailijan vapaasti otettavissa kasvispääruoka lisäkkeineen. Ruokalistan kasvispääruoista monet ovat vegaaneille soveltuvia ilman erillisvalmistusta. Kasvispääruoka on ollut ateriavaihtoehtona päivän kala- tai lihapääruoan rinnalla syyslukukaudesta 2007.

Vuodesta 2010 kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa kasvisruokapäivä on toteutettu kerran viikossa. Tarjolla on kaksi (2) kasvispääruokaa lisäkkeineen. Myös varhaiskasvatuksessa on kerran viikossa vastaava kasvisruokapäivä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalveluissa kasvisruokalistan suunnittelu perustuu ravitsemussuositusten mukaisesti lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon [Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositus (VRN 2017) ja terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN 2018)].

Toimialan kaikissa kasvisruoissa käytetään monipuolisesti hyviä kasvisproteiineja sisältäviä raaka-aineita. Ruokatuotteiden mieluisuus ja hyväksyttävyys ovat keskeisiä tuotevalikoimien suunnittelun periaatteita.

Päivittäin aterian lisäkkeenä on monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia kasviksia, jotka tarjotaan pääsääntöisesti erikseen komponentteina. Tarjoilutapa on lisännyt kasvisten käyttöä toimialan eri asiakasryhmien ruokapalveluissa.

Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki toimii ateriapalvelujen tuottajana noin 500 toimipisteessä kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja hoitoalan paikoissa sekä toimittaa lisäksi Pakkalan tuotannosta päivittäin noin tuhat kotiateriaa ja ruokaa noin sataan muuhun toimipisteeseen. Päivittäisiä ruokahetkiä on noin satatuhatta. Vastuullisuus on Palvelukeskus Helsingin tärkeimpiä strategisia painopisteitä.

Palvelukeskus Helsingin ruokalistatarjoamaa kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa noudattaen eri asiakaskunnille tehtyjä ruokasuosituksia. Kasvisruokavaihtoehto on ollut jo vuosia vapaasti valittava vaihtoehto kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi vuoden 2018 alusta on päiväkodeissa ollut mahdollisuus valita vegaaniruokalista, mikäli sitä noudatetaan myös kotona. Tällä hetkellä vegaaniruokalistaa noudattaa noin 50 lasta noin kolmestakymmenestä tuhannesta lapsesta (noin 0,2 %). Palvelukeskus panostaa jatkuvasti uusien reseptien, ruokalistojen ja esillepanon kehittämiseen ja tukee siten asiakaskunnan ruokakasvatusta entistä terveellisempiin ja ympäristöystävällisempiin ruokailutottumuksiin.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa edistää myös hyvä ruokalogistiikka, jota tukevat elintarvike- ja kuljetuskilpailutuksissa käytettävät asiaa koskevat kriteerit. Palvelukeskus Helsinki kehittää jatkuvasti omaa toimintaa siten, että se pyrkii systemaattisesti optimoimaan ruokakuljetukset. Kaupunki voi edistää kestävää kehitystä panostamalla uusiutuvaan energiaan, vedenkäyttöön sekä kierrätystä ja jätteiden lajittelua painottaviin jätehuollon palveluihin, joita ruokapalvelut käyttävät kaupungin eri tiloissa.

Palvelukeskus Helsinki osallistuu aktiivisesti kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin hankkeisiin sekä kaupungin sisäisten että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällaisten hankkeiden tavoitteena ovat mm. ruokahävikin vähentäminen, ylijäämäruoan hyödyntäminen, uusien (kasvis)proteiinilähteiden kehittäminen sekä osallistuminen yhteisiin elintarvikealan ekosysteemeihin, joiden tavoitteena on lisätä kiertotaloutta.

Palmia Oy

Palmian henkilöstöravintoloissa on päivittäin tarjolla useita ruokavaihtoehtoja, ja Palmia pyrkii kasvisten käytön lisäämiseen tarjoamalla maukkaita ja täysipainoisia kasvisruokia ja -lisäkkeitä.

Palmian ravintoloiden ruokalistarungossa on joka päivälle määritelty kasvisruoka- ja vegaaninen vaihtoehto. Toimipaikka voi asiakaskuntansa mukaan valita, kumman toteuttaa. Ravintoloiden kokoustuote- ja edustusmenuissa on valittavana vegaanivaihtoehtoja.

Vegaanien osuus Palmian ravintoloissa ruokailevista on vielä toistaiseksi vain noin 0,5 %. Kasvissyöjiä ruokailijoista on 7-8 %.

Kaupunginhallitus toteaa, että vegaaninen ateriavaihtoehto on nykyisin saatavilla lähes kaikissa kaupungin ruokapalveluissa niille ruokailijoille, jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Kaupunki pyrkii ruoka- ja ateriapalveluja tilaavien ja tuottavien organisaationsa osien toiminnassa ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan koko ruokaketjun ilmastovaikutuksia vähentämällä.

Vegaanisten ja kasvispainotteisten ateriavaihtoehtojen tarjoamisen sekä näitä ruokavalioita edistävän ruokakasvatuksen ohella kaupunki torjuu ilmastonmuutosta mm. kehittämällä ruokalogistiikkaa, vähentämällä ruokahävikkiä sekä panostamalla ruokaketjussaan uusiutuvaan energiaan ja jätteiden lajittelua painottaviin jätehuollon palveluihin.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 375

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.