Digitalisaation hyödyntäminen HKL:ssä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000627
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 162 §

Digitalisaation hyödyntäminen HKL:ssä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on työstänyt omaa digitalisaation tiekarttaansa vuoden 2018 aikana. Johtokunnalle esitetään tärkeimpiä HKL:n digitalisaation suuntaviivoja. Tarkempi selostus kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310

karoliina.rajakallio@hel.fi