Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002598
Asialla on uudempia käsittelyjä
33. / 254 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin järjestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloite vastaa aikaisempaa aloitetta, jonka kaupunginvaltuusto katsoi 14.2.2018 § 44 loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus viittaa asiassa aikaisempaan vastaukseensa. Malmin lentoaseman juhlavuoden tapahtuman olisi ehdotetun ajankohtansa vuoksi ollut helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Helsinki-päivään. Eri toimijat ovat voineet ilmoittautua mukaan päivän ohjelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Lisäksi Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on ollut mahdollisuus hakea taide- ja kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Helsinki-päivän ohjelmahaku päättyi 31.3.2018. Malmin lentoaseman ystävät ry ei ole ilmoittautunut Helsinki-päivän ohjelmaan tai hakenut tapahtuman järjestämiseen tuotantorahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee 6.4.2018 mennessä saapuneita kulttuuriavustushakemuksia kokouksessaan 31.5.2018. Malmiin lentoaseman ystävät ry ei ole hakenut avustusta kevään 2018 avustushaussa. Kulttuuriavustusten syksyn 2018 valmistelu- ja päätöksentekoaikataulu julkaistaan myöhemmin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi