Aamukouluasia: Katsaus muistovuoden 1918 huomioimiseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004382
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 271 §

Aamukouluasia: Katsaus muistovuoden 1918 huomioimiseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen sisällissodasta tulee vuonna 2018 kuluneeksi sata vuotta. Myös muut vuoden 1918 tapahtumat, kuten puolustusvoimien perustaminen ja Suomen kansallislipun virallistaminen vaikuttivat keskeisesti Suomen kehitykseen. Vuoden 1918 jälkeinen kansallinen eheytyminen ja sitoutuminen demokratiaan ovat olleet keskeisiä Suomen myöhemmälle kehitykselle.

Helsingin kaupunki huomioi muistovuotta monin eri tavoin ja tapahtumin vuoden mittaan. Kaupungin järjestämät tapahtumat keskittyvät erityisesti kaupunkilaisten muistoihin ja henkilökohtaiseen kokemukseen. Keskeisiä ovat demokratian, sovinnon ja jälleenrakennuksen näkökulmat.

Esimerkkejä muistovuoden tapahtumista:

  • Kaupunginmuseon Vihan kevät - Helsinki 1918 -draamaproduktio ja -valokuvainstallaatio sekä yläkouluikäisille suunnattu Nuoret sodassa -draamapedagoginen ohjelma
  • Kaupunginmuseon Helsinkikuvia.fi-palvelun 1918-teemainen albumikokonaisuus
  • Kaupunginmuseon Suruton kaupunki - kohtauksia 1920-luvun Helsingistä -näyttely Hakasalmen huvilassa syksyllä 2018
  • Yhteistyöseminaari sovinnon rakentamisesta valtion kanssa syksyllä 2018
  • Kaupunginvaltuuston erillinen muistohetki
  • FT Kati Katajiston Helsingin kaupunginvaltuusto sisällissodan sovintonäyttämönä 1918–1921  -teoksen julkaisu syksyllä 2018
  • Historiatoimikunnan ja kaupunginmuseon yhteistyössä toteuttama 1918-aiheinen verkkojulkaisu
  • Kaupungintalon ympärivuorokautinen ja -vuotinen liputus Suomen lipun 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Helsingin kaupungin järjestämien muistovuoden tapahtumien koordinoinnista vastaa Muistovuosi 1918 -työryhmä, joka toimii kaupungin sisäisenä ja ulkoisena yhteyspisteenä muistovuoden hankkeissa ja hoitaa yhteistyötä muun muassa valtioneuvoston kanslian kanssa yhteisten hankkeiden osalta.

Valtioneuvoston kanslia ylläpitää lisäksi muistovuosi.fi -sivustoa, joka sekä kokoaa että julkaisee tietoa ajanjakson muistamiseen liittyvistä sisällöistä ja eri toimijoiden järjestämistä tapahtumista. Myös Helsingin yliopisto järjestää pitkin kevättä luentotapahtumia vuoden 1918 tapahtumista.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti alustaa asiasta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi