Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004746
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 94 §

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esittelijän kolmannen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia sataman-osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

TWIN-PORT 3 hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta 21,4 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on Helsingin Länsisataman liikennejärjestelyiden parantaminen ja ruuhkien vähentäminen sataman lähiympäristössä. Hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Tallinnan satamat, Helsingin kaupunki ja laivayhtiöt Tallink, Viking Line ja Eckerö Line.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 seuraavat muut tavoitteet:

1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 milj. euroa.

2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 43

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä varapuheenjohtajan kolmannen esityksen kokouksen toisena asiana.

Esteelliset: Tuula Saxholm

Asian aikana kuultavina olivat Helsingon Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi