Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005501
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 376 §

V 13.6.2018, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että varavaltuutettu Otso Kantokorven luottamustoimi on päättynyt.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Otso Kantokorpi on ollut Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 9. varavaltuutettu 2017 alkaneella valtuustokaudella. Otso Kantokorpi on kuollut 11.5.2018.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Keskusvaalilautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen jälkeen seuraavan kerran 21.8.2018.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

mari.tammisto@hel.fi