Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005516
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 110 §

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 92

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaatteet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mukaisesti.

Käsittely

Palautusehdotus:
Stefan Loman: Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä esityksessä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

Lisäselvitystä tarvitaan pysäköinnin kokonaisuudesta pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa. Olisi hyvä selvittää eri ilmasuuntien ja pääsisääntuloväylien liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä lähivuosille. Voisiko jatkossa olla enemmän isompia ja keskitetympiä liityntäpysäköintipaikkoja kaupungin reuna-alueilla ja liikenteen solmukohdissa?

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa voisi aikarajausta kiristää alle 12h kaikilla liityntäpysäköintipaikoilla sekä velvoittaa pysäköintikiekon käyttöön. Nämä toimenpiteet itsessään voivat vaikuttaa positiivisesti liityntäpysäköintipaikkojen saatavuuteen. Aikarajauksen kiristäminen mahdollisesti vähentäisi autojen säilyttämistä liityntäpysäköintipaikoilla. Kehittämistoimenpiteet ovat erittäin kannatettavia, jotka liittyvät liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatiedon kehittäminen, ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen. Ydinvyöhykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Kehittämissuunnitelman yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuuksia ja edellytyksiä kaupunkipyöräverkoston pyöräpysäköinnin sijoittamisesta autojen liityntäpysäköinnin yhteyteen. Liityntäpysäköinnin käyttäjälle tämä toisi enemmän valinnanmahdollisuuksia.
Liityntäpysäköinti tarvitsee kehittämistä ja kehittymistä. Uudelleen valmistelun yhteydessä valtaosa kehityssuunnitelman pääkohdista säilyy. Mielestäni tässä asiassa ei pidä ottaa liian suurta harppausta etenkään maksulliseen suuntaan. Liityntäpysäköinnin uudistaminen lähivuosina ja sen tuomat kokemukset näyttävät sen, että pitääkö tulevaisuudessa ylipäätään siirtyä maksulliseen vaihtoehtoon. Lisäksi tulisi arvioida vajaalla käytöllä olevien liityntäpysäköintipaikkojen kohtalo.

Stefan Lomanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Stefan Loman ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

23.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi