Pienrakennusten myynti vuonna 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007067
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 358 §

Pienrakennusten myynti vuonna 2018

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Markku Metsäranta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä tilapalveluiden esityksen myytävistä pienrakennuksista vuodelle 2018. Rakennukset myydään kaupungin maanvuokraoikeudella tonttiin, maarekisteritilaan, määräalaan, pihapiiriin tai rakennuspaikkaan. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla tarjousten hylkäysoikeudella jäljempänä mainituin poikkeavin ehdoin.

Myyntipäätös koskee seuraavia rakennuksia ja kiinteistöjä:

Itäreimarinkuja 2 ja 4
Malmin raitti 3, myydään tontteineen
Wäinö Aaltosen tie 7
Itäreimarinkuja 14
Heposaarentie 3-4
Matosaarentie 22 - neuvottelukauppa
Keulakuvantie 18 - neuvottelukauppa
Leppäniementie 12
Mechelininkatu 36
Rantakiventie 13
Pohjolankatu 3
Tiilentekijänmäki
Kulosaarentie 44
Muurahaisenpolku 4 - neuvottelukauppa
Villa Hällebo, Kruunuvuorenranta, Laajasalo

Malmin raitti 3 / Malmin nuorisotalo myydään tontteineen

Wäino Aaltosen tie 7 myydään tontteineen

Itäreimarinkuja 14 / Nordsjön kartano. Kaavatontti myydään. Vuokrataan lisäalue, jossa sijaitsee myös kauppaan sisältyvä kivikellari.

Sulje

Päätös perustuu kiinteistölautakunnan 18.11.1997 (769 §) tekemään pientaloja koskevaan päätökseen. Päätöksessä lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston pyytämään ostotarjoukset pientaloista, joille ei ole näkyvissä kaupungin omaa tai paikallista kansalaistoimintaa palvelevaa käyttöä ja jotka ovat asemakaavan ja kiinteistömuodostuksen kannalta myytävissä.

Kiinteistölautakunta on 6.9.2012 (457 §) tehnyt päätöksen myydä sellaiset rakennukset, joille ei ole tiedossa kaupungin omaa käyttöä.

Samalla kiinteistölautakunta hyväksyi myynnin yleisperiaatteet, joita noudatetaan valmisteltaessa niiden kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntiä, joita kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista omistaa ja joista voidaan siten luopua, jotta kaupungin omassa pitkäaikaisessa palvelukäytössä olevien rakennusten ja palvelutilojen riittävä korjaus- ja parannustoiminta voidaan turvata taloustilanteen mahdollistamalla rahoituksella.

Edellä mainittujen päätösten perusteella tilapalvelut esittää hyväksyttäväksi ehdotuksen myytävistä kiinteistöistä ja osakkeista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 34297

leena.suikkanen@hel.fi