Toivomusponsi, frisbeegolfrata Laajasaloon

HEL 2018-007091
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 24 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta frisbeegolfradan rakentamisesta Laajasaloon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Laajasalon alueen kaavaprosessin yhteydessä selvitetään löytyykö alueelta frisbeegolfradalle soveltuva tila.

Laajasalossa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueella sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueen läpi kulkee myös useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä sekä alueellinen kevyen liikenteen reitti.

Reposalmentien varrella, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueella, on käynnissä kaavamuutos, jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiovaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle.

Kaavamuutostyön yhteydessä liikuntapuiston suunnitelma tulee päivittää. Päivittämistyön yhteydessä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle frisbeegolfrata. Frisbeegolfradat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläisiä. Täysimittaisen radan sovittaminen liikuntapuistoon ja sen lähiympäristöön on haasteellisesta, mutta alueelle pyritään mahduttamaan muutaman väylän rata tai vaihtoehtoisesti harjoittelualue, jonne voidaan sijoittaa muutama frisbeegolfkori.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.2.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta, jossa pyydetään kaupunginhallitusta edellyttämään, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää Laajasalon aluetta koskevan kaavaprosessin yhteydessä tai sen jälkeen, löytyykö alueelta turvallinen ja ympäristöä häiritsemätön alue pienimuotoiselle frisbeegolfradalle. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi