Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007284
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 482 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Lausunto (PeVL 15/2018) on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta kuitenkin edellyttää, että mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä sen arvioitaviksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran 20.8., jolloin hallitus tuo uuden täydentävän esityksen valiokunnalle. Kokouksen esityslista on luettavissa verkossa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi