Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ovien korjaus -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007307
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 163 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunkiympäristön toimialalle 22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjaushankkeen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Jo päättynyt hanke sisältää Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostuksen sekä tuloilmanvaihdon lisäämisen. Lisäksi lautakunta lausuu seuraavaa:

Vaikka hankkeesta aiheutuva vuokran korotus onkin nykyisen Helsingin kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen, tuntuu se tämän hankkeen kohdalla erityisen huomattavalta. Vuosivuokran korotus 90 320 eurosta 168 582 euroon aiheuttaa Kaupunginmuseon toiminnalle merkittäviä raamipaineita seuraavien vuosien toimintaan ja johtaa suoraan toiminnan supistamiseen.

Hankkeessa on kysymys rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostuksesta. Korjauksen viivästyminen oli johtanut siihen, että ulko-ovet ja ikkunat olivat päässeet heikkoon kuntoon. Korjaushanke oli välttämätön lisävaurioiden ja sisäilmaongelmien estämiseksi. Kunnostuksessa on noudatettu normaalia laatutasoa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on kokonaisuudessaan liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 09 310 36485

tiina.merisalo@hel.fi

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 09 310 71555

elina.kallio@hel.fi