Valtuutettu Jukka Järvisen aloite penkeistä Taivaskalliolle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009099
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 638 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien penkkien saamista Taivaskalliolle

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taivaskallio on Käpylän laajin viheralue ja tärkeä ulkoilumaasto lähiympäristön asukkaille. Kalliolta avautuu hienoja näkymiä kaupungin yli aina Helsingin keskustaan saakka, ja asukkaat ovatkin käyttäneet Taivaskallion lakialuetta juhla- ja näköalapaikkana jo lähes sadan vuoden ajan. Laella toimi raskas ilmatorjuntapatteri Taivas vuosina 1939-1944, ja säilyneet ilmatorjunta-asemat ovat sotahistoriallisesti arvokkaita.

Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena on yksi Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) esitetyistä yleisistä tavoitteista. Taivaskalliolla on tällä hetkellä neljä penkkiä: yksi laella sijaitsevan lammen vieressä, kaksi itään päin avautuvalla näköalapaikalla ja neljäs kallion eteläpuolella. Penkit ovat vanhaa mallia eivätkä täytä muun muassa nykyisiä esteettömyyskriteerejä.

Aloitteen ja aluesuunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaisesti Taivaskalliolle sijoitetaan lisää penkkejä. Taivaskallion laelle ilmatorjunta-asemien ympäristöön lisätään kaksi uutta penkkiä ja samalla uusitaan olemassa olevat penkit. Toimenpiteet toteutetaan kevään 2019 aikana.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Jukka Järvinen ja 8 muuta ovat tehneet 29.8.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Lisää penkkejä Taivaskalliolle jotta lapsiperheet ja vanhukset voivat levähtää ja nauttia välipalaa tai vain kauniista luonnosta. kun nyt niitä ei ole ollenkaan ja alue on erittäin suosittu nuorten ja etenkin perheitten levähtämispaikkana. Taivaskallio on ainutlaatuinen paikka ja siksi se on oltava houkutteleva ihan jokaiselle. Taivaskallio kun on historiaa jo sodan ajalta ja jossa jokaisen kaupunkilaisen tulisi olla oikeus päästä iloitsemaan. Kyse on ainoastaan penkeistä jotka lisäävät viihtyvyyttä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.12.2018 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, puhelin: 09 310 21344

inka.lappalainen@hel.fi

Kari Ojamies, puistovastaava, puhelin: 09 310 38440

kari.ojamies@hel.fi