Kaupungin sisäisen lainan nostaminen, Liikenneliikelaitos

HEL 2018-009241
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 135 §

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hakea vuoden 2018 talousarvioon varatuista määrärahoista 130 000 000 euron suuruisen kaupungin sisäisen lainan.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, johtokunta päättää lisäksi valtuuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostoon liittyvät asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

HKL:n investoinnit olivat 167,9 milj. euroa vuonna 2017. Vuoden 2018 investointiennuste 133,4 milj. euroa. HKL rahoittaa investointinsa tulos- ja lainarahoituksella.

HKL:llä on kaupungin sisäisiä lainoja 15,1 milj. euroja 30.6.2018. Lainat on nostettu 2000-luvun alussa. Lisäksi HKL on nostanut lainoja Euroopan investointipankilta ja Pohjoismaiden investointipankilta vuosina 2012-2016; lainojen pääoma on 240,9 milj. euroa 30.6.2018.

HKL:n ulkopuoliset lainanostot on pyritty ajoittamaan koko kaupungin kassatilanteen kannalta niin, että kaupungin kassavarat on optimoitu. HKL ei ole nostanut uusia lainoja vuosina 2017 ja 2018, koska kaupungilla ei ole ollut lainatarvetta.

Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarvioon sisältyy HKL:n johtokunnan lainanottovaltuus 300 milj. euron kaupungin sisäisen lainan nostoon. Kaupungin hallintosäännön 8. luvun 1 §, talousasioiden 11. kohdan mukaan lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Lainan määrä ja ehdot

Vuonna 2018 nostettava lainamäärä on 130,0 milj. euroa. Laina kohdistetaan uusien raitio- ja metrovaunujen rahoitukseen.

HKL on alustavasti sopinut lainan ehdoista kaupunginkanslian kanssa seuraavasti:

  • Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta.
  • Lainan lyhennykset alkavat vuonna 2020
  • Lainasta puolet nostetaan kiinteäkorkoisena ja puolet vaihtuvakorkoisena
    • Kiinteäkorkoisen lainan korkoprosentti on kiinteä koko lainasopimuksen ajan. Kiinteäkorkoisen lainan korko on noin 1,5 %.
    • Vaihtuvakorkoinen laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin lisättynä 1 %-yksiköllä. Jos viitekorko on negatiivinen, se huomioidaan kokonaiskorossa. Tällä hetkellä (29.8.2018) 12 kuukauden euribor on -0,165 %, joten kokonaiskorko on 0,835 %.
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi