Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta vuonna 2019

HEL 2018-010521
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 150 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2019 kello 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 17.1.
 • 21.2.
 • 21.3.
 • 18.4.
 • 16.5.
 • 13.6.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin kevätkaudella 2019 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 7.2.
 • 7.3.
 • 4.4.
 • 2.5.
 • 6.6.
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi