Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 52

Täydennys, venepaikkahinnat vuodelle 2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

vs. toimialajohtaja päätti venepaikkahintojen ja laiturinpito-oikeusmaksun korotuksista vuodelle 2019 seuraavasti:

- Venepaikat 5 euroa/m sis. Alv 24 %
- Laiturinpito-oikeus 2 euroa/laiturisivumetri (korotettu hinta on 26,60 euroa/laiturisivumetri), Alv 0 %

Samalla vs. toimialajohtaja päätti kumota aiemmin tekemänsä päätöksen venepaikkahinnoista vuodelle 2019 siinä olleen asiavirheen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Venepaikka- ja laiturinpito-oikeusmaksujen korotuksista tehdään päätös nyt erillisenä ennen kuin toimialan hinnastokokonaisuudesta vuodelle 2019 päätetään, koska päätös on tarpeen tehdä ennen joulukuussa tapahtuvaa kaupungin suoravuokrausasiakkaiden venepaikkalaskutusta. Kaupungin suoravuokrausasiakkaiden venepaikkalaskutuksen aikataulua on aikaistettu, mikä mahdollistaa koko venepaikkojen jakoprosessin sujuvoittamisen ja paremman asiakaspalvelun (tieto venepaikoista aikaisemmin asiakkaille). Venepaikkojen hinnaston korotukset on huomioitu kulttuuri ja vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksessä.

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Päättäjä

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja