Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011936
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 112 §

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen, hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja 1.12.2018 toimitusjohtajana aloittava Ari Kuokkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr:n tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 Stadion-säätiölle asetettu sitova tavoite on: Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma ja 1.12.2018 säätiön toimitusjohtajana aloittava Ari Kuokkanen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi