Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsenen nimeäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012239
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 120 §

Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin nimeämiä jäseniä Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa toimimaan niin, että Risto Rautavan tilalle maakuntahallitukseen valitaan Otto Meri.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä maininnan, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa toimimaan niin, että Risto Rautavan tilalle maakuntahallitukseen valitaan Otto Meri.

Sulje

Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi Risto Rautavan (Kok.) 29.8.2017 § 19 jäseneksi maakuntahallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Risto Rautava on pyytänyt maakuntavaltuustolta eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä.

Maakuntahallitus on 19.11.2018 § 195 esittänyt maakuntavaltuustolle, että Risto Rautavalle myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä 1.1.2019 lukien ja että maakuntahallitukseen valitaan uusi jäsen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi