Toivomusponsi, Varaamon, avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen ja kanslian järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresurssit

HEL 2018-012635
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 684 §

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi Varaamon, Helsinki-sovelluksen ja kanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresursseista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen Petrus Pennasen esittämään toivomusponteen 28.11.2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Petrus Pennasen 28.11.2018 esittämässä ponnessa edellytetään, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa Varaamon ja siihen liittyvän avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen sekä Kaupunginkanslian hallinnoimien järjestelmien yhteisten komponenttien riittävät kehitysresurssit kaikkia toimialoja palvelevalla tavalla.

Vuoden 2018 loppupuolella kaupungille laadittiin digitalisaatiojohtajan vetämänä digitalisaatiosuunnitelma, jonka yhtenä Digitaaliset kaupunkilaispalvelut -kokonaisuuden kärkihankkeena (A4) on Tila- ja resurssipalvelut sekä Helsinki App. Tavoitteena on, että kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palveluksi, jota johdetaan kokonaisuutena ja jonka osalta on sovittu vastuut ja roolit mm. tuoteomistajuus. Helsinki-sovelluksen tavoitteena on toimia uudenlaisena asiakaskäyttöliittymänä kaupungin palveluihin.

Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmat ovat valmisteltavana ja niiden toteutukseen on varauduttu kaupunginkanslian ja toimialojen vuoden 2020 talousarvioesityksissä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Annukka Varteva, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 23244

annukka.varteva@hel.fi