Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012711
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 5 §

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki, hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakekanta jakaantuu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 44,0 %, Helsingin kaupunki 36,3 %, Vantaan kaupunki 12,4 %, Kirkkonummen kunta 2,4 %, Tuusulan kunta 2,3 %, Keravan kaupunki 2,1 % ja Kauniaisten kaupunki 0,5 %.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Ensimmäinen käyttöönotto toteutui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa. Vantaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon käyttöönotto tapahtuu tämän jälkeen vaiheistetusti. Käyttöönotot jatkuvat vuoden 2019 loppupuolella, kun loput HUSista ja Vantaan sosiaalihuollosta ottavat Apotin käyttöön. Vuoden 2020 lopulla Apotti otetaan käyttöön myös Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Keravan käyttöönottoaikataulusta sovitaan tarkemmin vuoden 2019 aikana. Koulutettavia käyttäjiä on noin 35 000. Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.

Apotti-järjestelmän investointikulut tulevat vuoteen 2021 mennessä nykyisessä laajuudessaan olemaan 330 miljoonaa euroa. Järjestelmän toteutus ja käyttöönotto kestävät 4,5 vuotta.

Yhtiö on käynnistänyt yhdessä omistajien kanssa osakassopimuksen ja yhtiön hallintomallin kehittämistarpeita koskevan valmistelun.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen ja hallituksen jäsen Sami Sarvilinna.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi