Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012712
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 4 §

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja Raino Antikainen ja hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Helsingin kaupungin omistus-osuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön omistukseen rakennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Kampukselle tulee noin 6 000 opiskelijaa ja 500 työntekijää.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on ollut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n
toimipisteverkostoa tiivistetään 20:stä neljään. Perustettavat neljä
kampusta sijaitsevat Helsingissä Myllypurossa ja Arabianrannassa,
Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä.

Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2018
seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite:
1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen toimitusjohtaja Raino Antikainen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konserni-jaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Arto
Hiltunen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi