Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012885
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksia Atea Finland Oy:ltä. Tilauksen kokonaisarvo on enintään 35 000 € (alv. 0 %). Kustannukset maksetaan tililtä 486100, IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut, sisäinen tilaus 1483000010 Tietohallintopalvelut/Yleishallinto.

Päätöksen perustelut

Tilaus käsittää Microsoftin-ohjelmistojen vuotuiset käyttöoikeudet EA-sopimuksen mukaan, joka on voimassa 1.3.2018 – 28.2.2021. Liittymäsopimusnumero on 6240146

Päätös tullut nähtäväksi 30.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.