Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2019 alkaen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012902
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2019 alkaen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hyväksyä liitteissä kuvatut Helsingin kaupungin piirijakomuutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Nämä muutokset tehdään kaikkiin aluejakokarttoihin sekä tietojärjestelmiin, missä piirijakojärjestelmää käytetään.

Päätöksen perustelut

Hallinnollisten piirijakojen muutos- ja korjausehdotukset 1.1.2018 jälkeen on kerätty oheisiin liitteisiin. Liitteissä 1–5 on yksityiskohtaiset kartat aluejakomuutoksista. Liitteessä 6 on selostettu muutokset ja niiden syyt sanallisesti. Liitteessä 7 on muutosehdotusten sijaintikartta

Ehdotetut piirijaon muutokset ja korjaukset esitetään tulevan voimaan vuoden 2019 alusta ja ne päivitetään karttoihin ja tietojärjestelmiin.

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää 1.6.2017 (§ 7) hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 12 kohdan toimivallan päättää asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kauko Kyöstiö, karttagraafikko , puhelin: 09 310 31918

kauko.kyostio@hel.fi