Tonttivaraus, Pitäjänmäki, tontti 46053/1, Conorin Oy

HEL 2019-000717
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 48 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle tontin varaamiseksi Pitäjänmäeltä Conorin Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun teollisuusrakennuksen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, tontti 46053/1)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Conorin Oy:lle (Y-tunnus 0815111-0) varataan Pitäjänmäeltä tontti perustettavan yhtiön lukuun teollisuusrakennuksen suunnittelua varten seuraavasti:

  Esitys on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Conorin Oy:lle esitetään varattavaksi Pitäjänmäeltä teollisuustontti 46053/1 suunnittelua varten. Varauksensaajan tavoitteena on kehittää tontille Conorin Monitoimitilat-konseptin mukainen teollisuusrakennus. Rakennuksen käyttäjinä ja vuokralaisina olisivat kevyttä tuotekehitystä, tutkimusta ja kokoonpanoa harjoittavat PK-yritykset, joilla edellä mainittujen tilojen lisäksi on tarvetta toimintaa tukevalle varasto-, näyttely- ja toimistotilalle.

  Sulje

  Hakemus ja kuvaus hankkeesta

  Conorin Oy pyytää hakemuksessaan, että sille varattaisiin Pitäjänmäeltä osoitteesta Höyläämötie 16 teollisuustontti 46053/1. Kiinteistöä hallinnoimaan perustetaan myöhemmin Kiinteistö Oy Helsingin Höyläämötie 16 -niminen yhtiö.

  Hakijan tarkoituksena on kehittää monipuolinen toimitilakiinteistö, johon sijoitetaan teollisuus-, varasto-, näyttely- ja toimistotiloja. Tuotannolliset tilat ja varastotilat on tarkoitus sijoittaa rinnettä hyödyntäen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen, ja näitä palvelevat toiminnot kolmanteen ja neljänteen kerrokseen. Hakija myös tutkii mahdollisuutta sijoittaa pysäköintitiloja rakennuksen kellariin.

  Rakennuksen käyttäjinä ja vuokralaisina olisivat kevyttä tuotekehitystä, tutkimusta ja kokoonpanoa harjoittavat PK-yritykset, joilla edellä mainittujen tilojen lisäksi on tarvetta toimintaa tukevalle varasto-, näyttely- ja toimistotilalle.

  Tontilta on purettu noin 10 vuotta sitten vanha teollisuusrakennus ja tontti on vapaa.

  Varaushakemus on esityksen liitteenä 2.

  Hakija omistaa jo naapuritontilla 46024/2 (Höyläämötie 14) sijaitsevan ja vuonna 1960 valmistuneen teollisuusrakennuksen, jota se vuokraa PK-yrityksille. Kaupunki on vuokrannut tontin hakijalle 31.12.2048 saakka.

  Esitettävä varaus ja hankkeen toteuttaminen mahdollistaa hakijan laajentaa liiketoimintaansa ja vuokrata enemmän tiloja PK-yrityksille Pitäjänmäeltä.

  Tonttitiedot

  Varaushakemuksen kohteena oleva kaavatontti on asemakaavassa nro 10975 osoitettu teollisuustarkoitukseen (T).

  Tontti muodostuu rekisteritontista 46024/3 ja osasta tilaa 91-420-1-1172.

  Tontin rakennusoikeus on yhteensä 5 462 k-m², josta 4 283 k-m² on maanpäällistä ja 1 179 k-m² on maanalaista rakennusoikeutta. Tontin pinta-ala on 2 497 m².

  Uudessa yleiskaavassa (2016) alue on osoitettu edelleen toimitila-alueeksi.

  Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat esityksen liitteenä 3 ja 4.

  Varausehdot

  Vaurauspäätökseen esitetään, että varauksensaaja on velvollinen noudattamaan kaupungin yleisiä varausehtoja.

  Yleiset varausehdot ovat esityksen liitteenä 1.

  Varauspäätökseen ei ole tarpeen ottaa erityisiä varausehtoja.

  Hanke tukee Pitäjänmäen alueen kehitystä

  Päätösehdotuksen mukaisen tontin varaaminen hakijalle on perusteltua. Tontti on ollut pitkään markkinoinnissa kaupungin nettisivuilla. Pitkään tyhjänä olleen tontin rakentuminen kaavanmukaiseen käyttöön tukee Pitäjänmäen toimitila-alueen kehitystä.

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Lisätietojen antaja

  Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

  jukka.helenius@hel.fi