Yhdistyksen kokouskutsut vuonna 2019, Sydkustens landskapsförbund r.f.

HEL 2019-000867
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 18 §

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2019 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 
Edustaja
Henkilökohtainen varaedustaja
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 
6.
 
 
7.
 
 
8.
 
 
9.
 
 
10.
 
 
Sulje

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 25.3.2019 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Kemiönsaarella 25.4.2019 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden. Helsinki nimeää yhteensä enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi