Ajankohtaiskatsaus, Helsingin tapahtumasäätiö sr

HEL 2019-001014
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 8 §

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin tapahtumasäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtaja Stuba Nikula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin tapahtumasäätiö sr (ent. Helsinki-viikon säätiö sr) aloitti uuden laajemman toimintansa 1.1.2019. Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osan Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kaupunkitapahtumia, festivaaleja ja kulttuuritilaisuuksia, joihin voi sisältyä muun muassa esityksiä, konsertteja, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä taide- ja kulttuurisisältöjä. Säätiö vastaa myös Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistosta ja toimii nykymusiikkifestivaali Musica Novan pääjärjestäjänä.

Helsingin kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n toimitusjohtaja Stuba Nikula antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi